Evenementen

workshop

Zelf op zoek in octrooidatabanken

Bent u regelmatig actief met technische innovatieprocessen? U kunt efficiënter innoveren en dus tijd en geld besparen door gebruik te maken van gratis en online toegankelijke octrooi-informatie. Hoe u dat aanpakt, leert u in deze workshop.

masterclass

Resultaat en afsluiting

Tijdens deze laatste masterclass worden de businessplannen van de deelnemers, door middel van een pitch, aan elkaar gepresenteerd. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen aan verschillende deskundigen om het businessplan verder aan te scherpen.

workshop

Innovatielunch

Voorafgaand aan het Regio Zwolle Congres blikken we op 15 december terug op 2016 en kijken we vooruit naar 2017. Dit doen we als Polymer Science Park, het Agri & Food Innovatie Cluster Regio Zwolle, Kennispoort Regio Zwolle enhet Health Innovation Park, tijdens de jaarlijkse innovatielunch.

bijeenkomst

Nieuwjaarsborrel met Hans Peter Benschop

Graag nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsborrel en een inspirerende en interactieve lezing op 17 januari 2017 van 16.00 tot 18.00 bij het Health Innovation Park door Hans Peter Benschop.

Nieuws

Sneak preview subsidiekansen Life Science & Health 2017 in Noord en Oost Nederland

Bent u bezig met innovatie, kennisontwikkeling, het vernieuwen of verbeteren van een product of dienst binnen Life Science & Health?

Warme zorg met koude technologie; het blijft mensenwerk

Welke technologie in de zorg werkt is niet de belangrijkste vraag. De grootste uitdaging is hoe je de techniek gaat organiseren en met wie. Dat is de belangrijkste conclusie van de bijeenkomst van donderdag 24 november. Coreon en het Health Innovation Park gingen in gesprek met zo’n tien bestuurders en managers op bestuurlijk niveau in de Care en Cure sector. Onder andere Isala, Philadelphia, Deventer Ziekenhuis, Zorgtrainingscentrum, ‘s Heerenloo en Zorggroep Oude en Nieuwe Land waren vertegenwoordigd. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van zorg en techniek.

cluster- en netwerkactiviteiten

Extra budget

Het subsidieplafond voor projecten met cluster- en netwerkactiviteiten is voor meerdere sectoren verhoogd. Dankzij het instrument ‘Stimuleren Cluster- en Netwerkactiviteiten’, kunnen twee of meer organisaties die voor eigen risico met elkaar samenwerken subsidie aanvragen. Het plafond voor de aanvragen gericht op de sectoren High Tech Systemen en Materialen, Agro&Food en Health is verhoogd tot 2,8 miljoen euro. De aanvragen zijn in te dienen tot 28 februari 2017.

Nieuw lid aan het woord: Medrie

Medrie werkt voor huisartsen. Zij ontzorgt en ondersteunt hen in alles rondom hun zorg voor patiënten. Medrie groeit daarin nog ieder jaar en wordt steeds meer de drijvende kracht achter de huisartsen in de regio. En dat draagt bij aan goede huisartsenzorg, nu en in de toekomst.

Nieuw lid aan het woord: Oogzorgcentrum Zwolle

Onafhankelijk, betrouwbaar en voor een ieder toegankelijk zorgcentrum voor alle oogzorgen, dat is wat wij willen zijn.

Startups regio zwolle krijgen eigen platform

Startups verbinden, doorontwikkelen en zichtbaar maken. Dat is het doel van het nieuwe platform Startup Regio Zwolle. Op 18 november gaat het initiatief van start met de lancering van de website www.startupregiozwolle.nl. Startup Regio Zwolle is een initiatief van diverse startups uit de regio in samenwerking met Gemeente Zwolle en Kennispoort Regio Zwolle.

Terugblik dagtour MEDICA 2016

18 ondernemers uit de regio hebben afgelopen dinsdag 15 november samen met het Health Innovation Park, de Medica bezocht.

Elektronische zorg steeds gewoner

Het Health Innovation Park onderzoekt wat werkt op het gebied van E-health en brengt partijen samen om tot bruikbare E-health toepassingen te komen. Dit omdat het persoonlijk contact tussen de patiënt en de arts niet altijd meer noodzakelijk hoeft te zijn. RTV Oost besteedde er afgelopen week aandacht aan in een nieuwsbericht en sprak onder andere met Livv Health, gevestigd in het Health Innovation Park.

Pilot nieuw stolzorgportal

Het meten van bloedstollingswaarden is voor veel trombosepatiënten een terugkerend en tijd vergend ritueel. Momenteel sturen veel trombosepatiënten de waarden wel al zelf door naar de Trombosedienst maar is het nog altijd noodzakelijk om het medicatieadvies via de zorgverlener te verkrijgen. Om dit gemakkelijker te maken voor patiënten is een stolzorgportal ontwikkeld. Door middel van een slim algoritme geeft het stolzorgportal aan of en zo ja welke medicatieverandering noodzakelijk is. Deze toepassing ontlast de patiënt doordat de patiënt gewoon thuis, via het online portal, het medicatieadvies ontvangt.

Kijk op innovatie

'We zijn dit jaar dieper Regio Zwolle ingetrokken'

Innovatielunch in poptempel Hedon goed bezocht

Wat doe je aan het eind van een jaar? Precies, terugblikken en vooruitkijken. De samenwerkende organisaties die innovatie in de regio Zwolle stimuleren, nodigden partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid woensdag in poptempel Hedon uit voor de traditionele innovatielunch.

Jos van Erp (FME)

“We lossen met nichebenadering wereldproblemen op”

“Met onze nichebenadering dragen we bij aan het oplossen van wereldproblemen.” Aldus Jos van Erp, vanuit ondernemersorganisatie FME verantwoordelijk voor de actielijnen New Skills van Smart Industry. Van Erp was op 29 september te gast bij de Innovatieregio Zwolle Meeting.

Minister tijdens XIC2015

"Uw regio doet het uitstekend"

"Zwolle is al jaren een van de economische toplocaties van Nederland. En dat heeft de regio aan u te danken."

Onderwijs

Topsector Health en Lifescience, Wat sterk is, sterker maken

Aan het woord komen o.a. Jan Nijhuis, Directeur beroepsonderwijs Landstede en Wilma Koch, directeur HIP. Zij vertellen over hoe we ervoor kunnen zorgen dat innovaties vanuit het bedrijfsleven naar de markt worden gebracht en voorzien in verbetering.

Regio Zwolle Incubator

Aanjager van innovaties

Innovaties in het bedrijfsleven zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio Zwolle. Daarom stimuleert Regio Zwolle Incubator ondernemers met een vernieuwend idee.

innovatief ondernemersklimaat

Ontwikkeling Zwolle gestimuleerd

Zwolle blijft inspelen op economische kansen voor de stad en de regio. Om een bloeiende, aantrekkelijke stad voor werknemers en werkgevers te blijven...

Terugblik

hip regionale verbindingen en globale kansen

Op 18 februari vond de bijeenkomst: Globale Verbindingen & Internationale Kansen plaats.

Wat leveren onze diensten de ondernemers op

Kennispoort en Health Innovation Park presenteren onderzoek

Hoe waarderen ondernemers de diensten van Kennispoort en Health Innovation Park? Tijdens de afgelopen innovatielunch werden de rapportcijfers gepresenteerd.