Partners

Regionale partners

Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Isala Academie en Kennispoort 

 

 

Boven regionale samenwerkingspartners

CMI mira

Het CMI is een open innovatieplatform. Het MKB bedrijfsleven ontwikkelt samen met het UMCG, de universiteiten van Groningen, de universiteit Twente en Siemens nieuwe en bestaande beeldvormende technieken en doet specifiek onderzoek naar de mogelijkheden hiervan in de oncologie, neuro- en cardiovasculaire toepassingen. De beschikbare systemen in het CMI worden ook ter beschikking gesteld voor klinische toepassing en evaluaties. Dit platform biedt bedrijven de mogelijkheid ontwikkelingen dicht bij de markt te laten plaatsvinden en zo de realisatie ervan te versnellen.

Health Valley

Health Valley is een netwerk dat technologische innovaties in de gezondheidszorg stimuleert. Zo'n 700 kennisinstellingen en bedrijven houden zich in deze regio op een of andere wijze bezig met gezondheidszorg. Binnen Health Valley bundelen universiteiten, zorginstellingen, bedrijven en overheden zich om kennis uit te wisselen en samen innovatieve projecten op te zetten. Deze verbinding van kennis, technologie en business verbetert de gezondheidszorg en geeft de economie een enorme stimulans. Het Health Valley-netwerk is ontstaan in de provincies Gelderland, Brabant en Overijssel, maar het werkgebied is groter. Innovatie en samenwerking zijn immers niet gebonden aan regionale grenzen.

Julius Centrum

Het Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde is één van de 11 divisies binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht).Het Julius centrum verricht baanbrekend onderzoek binnen vier onderzoeksthema’s waar multidisciplinair wordt samengewerkt aan onderzoek naar Hart- en Vaatziekten, Infectieziekten, Kanker en Methodologie van klinisch onderzoek. De divisie biedt een breed scala van succesvolle onderwijsprogramma’s aan (bio)medische studenten, onderzoekers, clinici en andere professionals in de gezondheidszorg.
Met excellente academische eerstelijns gezondheidszorg streeft het Julius centrum naar een optimale patiëntenzorg in de Leidsche Rijn Gezondheidscentra in Utrecht.

Stedendriehoek Innoveert

Stedendriehoek Innoveert helpt ondernemers bij hun innovatievragen en reikt ondernemers kansen aan om hun idee te versnellen en te realiseren.