Leningen en participaties

Voor alle fasen van innovatieontwikkeling is financiering beschikbaar. Met een aantal financiers heeft HIP een goede samenwerking en daar kunt u als ondernemer terecht met uw plan. Daarnaast onderhouden wij goede contact met (inter)nationale financiers. Samen met u verkennen wij graag de mogelijkheden.