Nieuws overzicht

De zorg komt naar ons toe

Nieuwjaarsborrel

De zorgvraag komt naar ons toe net als de organisatie van de zorg, dat is de conclusie van de trendanalyse Zorgen voor gezondheid in Overijssel. Hans Peter Benschop, directeur van het Trendbureau Overijssel, gaf dinsdag 17 januari tijdens de nieuwjaarsborrel van het Health Innovation Park toelichting op de trendanalyse. Dit om meer inzicht te geven in de gezondheidszorg van de toekomst. Hij deed dit aan de hand van zes perspectieven op de gezondheidszorg.

Nieuw lid aan het woord: Fittebedrijven.nl

Bewegen is belangrijk, niet alleen voor het lichaam maar zeker ook voor de geest. Daarom zien we tegenwoordig veel meer mogelijkheden om te bewegen binnen én buiten kantoren. Fittebedrijven.nl vindt het belangrijk om medewerkers fit en vitaal te houden om innovatieve werkgevers te helpen hun verzuimkosten te beperken. Dit doet ze onder andere door middel van korte workouts, stoelmassages en Office fitness. Alles vindt plaats op de werkplek.

Ehealthcafé in Isala

Tijdens de eHealthweek stellen zorgorganisaties in heel het land hun deuren open voor publiek. Dit doet ook Isala. Zij organiseert in samenwerking met het Health Innovation Park op 25 januari het eHealthcafé, een interessant evenement voor iedereen die meer wil weten over virtuele zorg.

Mkb-instrument Horizon 2020: 70% subsidie voor uw technologische Health project

Mkb-bedrijven die bezig zijn met het naar de markt brengen technologische innovatie op het gebied van Health en Life Science kunnen via het Mkb-instrument van Horizon 2020 Europese subsidie aanvragen.

Netwerken over verbindingen

regio’s amsterdam en zwolle

Op 15 januari speelde PEC Zwolle de wedstrijd tegen Ajax. Rondom de wedstrijd was er een ontmoeting met 20 vertegenwoordigers van de Amsterdam Economic Board en de Economic Board Regio Zwolle. Twee economisch krachtige regio’s met uiteenlopende en vergelijkbare speerpunten. De ontmoeting werd gebruikt om wederzijdse kansen te verkennen.

Nieuw lid aan het woord: het autismehuis

Het autismehuis levert zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met autisme. Hierbij organiseert zij de zorg rond vier pijlers rondom het kind. Dit zijn het onderwijs, thuis, andere zorgorganisaties en het maatschappelijke aspect in de vorm van sport/spel/bewegen. Deze aanpak is uniek omdat in tegenstelling tot veel andere organisaties de focus ligt op systeemgericht werken en daarmee op de omgeving en de mogelijkheden van de cliënt.

SEED-fonds voor opzetten investeringsfonds technostarts e-health

Organisaties binnen de zorg- en medische sector die een investeringsfonds willen oprichten voor technostarters met e-health-projecten kunnen tot eind maart van dit jaar SEED-Capital aanvragen vanuit het SEED-fonds van Economische Zaken. Voor de regeling geldt onder meer een soepele terugbetalingsregeling waardoor het investeren in veelbelovende technische oplossingen van startende bedrijven financieel aantrekkelijk is voor participatiefondsen.

"Zorgpersoneel weet te weinig van eHealth"

'Zorgpersoneel weet te weinig van eHealth' kopt BNR Radio eind december 2016. Het radioprogramma sprak met Liesbeth Meijnckens, zelfstandig adviseur eHealth en Ed de Kluiver, bestuursvoorzitter van het Isala hartcentrum over eHealth. De Kluiver over eHealth: "Enerzijds zijn er de voorlopers met nieuwe initiatieven en anderzijds zijn er de mensen die de hakken in het zand zetten."

ervaring met de masterclass

Medisch Innovatief Ondernemen

Tijdens vijf masterclassavonden, georganiseerd door het HIP in samenwerking met de Isala, Dommerholt Advocaten, de Rabobank IJsseldelta, Oost NV en de Regio Zwolle Incubator gingen verschillende ondernemers aan de slag met het business canvas model. Dit in vier sessies (Mijn product op de markt, wet®elgeving, financiering en aan het einde resultaat en afsluiting). Rosanne van der Sterre – Poolen is één van de deelneemsters aan de masterclass. Wij spraken haar over haar eigen ideeën en de ervaring met de masterclass.