Nieuws overzicht

terugblik excursie

Gezond eten met streekproducten

Op 16 februari is een groep agrarische ondernemers, managers en koks van gezondheidsinstellingen uit de regio Zwolle op bezoek geweest naar het Westfriesgasthuis in Hoorn. Met deze excursie is inspiratie opgedaan en het netwerk uitgebreid om mogelijke samenwerkingen op te starten. Met als doel: Lekker, gezond en duurzaam eten in zorginstellingen, met voordeel voor de zorginstelling, de patiënt en de boer.

Sociale kwaliteit

Overijssel staat bekend om haar sterke verenigingsleven en enorme inzet van vrijwilligers bij lokale initiatieven. De provincie wil dit verder versterken en het mogelijk maken voor alle Overijsselaars om aan de samenleving mee te doen. Er liggen kansen op allerlei terreinen zoals natuur en milieu, lokale economie, water, energie, leefomgeving en cultuur. Tot en met 2019 is er geld gereserveerd om dit te bereiken.

e-health

Rob Dillmann luidt ‘doorbraakfase’ e-health in

‘De noodzaak om als ziekenhuisorganisatie te vernieuwen met e-health is overduidelijk. Waar het vijf jaar geleden slechts bij ideeën bleef, zitten we nu in de doorbraakfase.’

Inschrijven nationale zorginnovatieprijs 2017

Zorginnovatie.nl heeft tot doel om innovatie in zorg en welzijn te versnellen. Daarom is de Nationale Zorginnovatieprijs in het leven geroepen. De Nationale Zorginnovatieprijs is een prijs speciaal voor de meest innovatieve onderneming in de scale-up fase. Ondernemingen die hun innovatie al uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben, kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken om hun bedrijf echt tot een succes te maken. Met de 15.000 euro kan de winnende innovatie een volgende stap zetten in de ontwikkeling van zijn bedrijf. Ook krijgt de winnaar toegang tot het netwerk van zorginnovatie.nl en de betrokken regiopartners. Zo kunnen we het succes van een innovatie samen versnellen.

Terugblik bijeenkomst vitaliteit

Op 29 januari 2017 hebben ondernemers en gerelateerde partners van het Health Innovation Park, Agri&Food Innovatie Cluster Regio Zwolle en PEC Zwolle / Regio Zwolle United, deelgenomen aan de bijeenkomst Vitaliteit. Deze bijeenkomst stond in het teken van voeding in relatie tot zorg. Aansluitend aan de bijeenkomst konden de deelnemers de wedstrijd PEC Zwolle-FC Twente bezoeken in het stadion van PEC Zwolle.

Terugblik

Ehealthweek

Van 21 tot 27 januari stond de zorg in het teken van de eHealthweek, georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het hele land werden tijdens deze week bewustwordingsactiviteiten gehouden voor zowel patiënt, burger als zorgprofessional. Het Health Innovation Park organiseerde op 25 januari in samenwerking met Isala een eHealthcafé en inspiratiesymposium om meer inzicht te geven in de laatste ontwikkelingen op het gebied van eHealth.

Nieuw lid aan het woord: Imminkhoeve

Imminkhoeve is een begrip als het om zorgvakanties gaat. Al ruim 45 jaar kunnen mensen met en zonder beperking genieten van een heerlijke vakantie op Imminkhoeve in het mooie Lemele in de Vechtdalstreek. Imminkhoeve biedt extra zorg op elk gewenst niveau. Senioren, gezinnen, grote en kleine groepen en alleengaanden die extra zorg en aandacht nodig hebben biedt Imminkhoeve het gehele jaar door een warm vakantieverblijf.

Terugblik

Workshop subsidies

In het kader van de eHealthweek gaf Vindsubsidies.nl op 25 januari een workshop subsidies bij het Health Innovation Park. Hierbij werd verder ingegaan op het belang van een aanvraag, de verschillende subsidiemogelijkheden en werden tips gegeven voor het zo goed mogelijk indienen van een aanvraag.

De zorg komt naar ons toe

Nieuwjaarsborrel

De zorgvraag komt naar ons toe net als de organisatie van de zorg, dat is de conclusie van de trendanalyse Zorgen voor gezondheid in Overijssel. Hans Peter Benschop, directeur van het Trendbureau Overijssel, gaf dinsdag 17 januari tijdens de nieuwjaarsborrel van het Health Innovation Park toelichting op de trendanalyse. Dit om meer inzicht te geven in de gezondheidszorg van de toekomst. Hij deed dit aan de hand van zes perspectieven op de gezondheidszorg.