Onze strategie

Het Health Innovation Park (HIP) helpt zorginnovaties op de markt te brengen en wil hiermee de kwaliteit van zorg bij zorgaanbieders verbeteren en de zorgkosten verlagen. Hiermee wordt ook de omzet en de werkgelegenheid van en bij ondernemers in de regio Zwolle gestimuleerd. De regio Zwolle verbetert zo haar economisch en maatschappelijk rendement.

Visie (hoe)

Het HIP helpt het innoveren van producten, diensten en concepten van ondernemers en zorgaanbieders met advies en begeleiding. Zorgverzekeraars, kennisinstellingen en overheden zijn ondersteunend in dit proces. Samen vormen zij een netwerk en een platform voor samenwerking en het delen van faciliteiten, kennis en ervaring om innovaties optimaal af te stemmen tussen zorgvragers en -aanbieders. 

Passie (waarom)

De omzet en de werkgelegenheid die dankzij innovaties bij ondernemers ontstaat, verbetert het economisch rendement van de Regio Zwolle.

Maatschappelijk werkt de ondersteuning van het HIP aan innovaties mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het verlagen van de kosten. Hiermee maakt het HIP de sterke zorg-Regio Zwolle sterker.

Positionering (onderscheidend vermogen)

Het HIP kent alle relevante partijen in de regio en weet welke initiatieven er zijn en begeleid deze desgewenst. Het HIP vormt zonder eigenbelang of winstoogmerk een kwalitatief hoogwaardig netwerk waar ondernemingen en zorgaanbieders doelgericht met elkaar in verbinding worden gebracht en ondersteund.

De deelnemers van het HIP vormen het netwerk, het HIP faciliteert dit.

Propositie (belofte)

Regionale zorgaanbieders en ondernemers ontwikkelen innovaties sneller en beter door de ondersteuning en het netwerk van het HIP. Innovaties worden optimaal afgestemd tussen zorgaanbieders en ondernemers in samenwerking met financiers, kennisinstellingen en overheid.

Pay off

Vernieuwing in de zorg begint bij het HIP.  

Slogan

Zorg voor innovaties