Het Health Innovation Park (HIP)

Het HIP is een coöperatieve vereniging, van en voor haar leden en partners en is;
•  dé centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in de brede provincie Overijssel
•  hét platform voor ondernemers die willen vernieuwen in de sector Health
•  brengt actief partijen met elkaar in contact op het gebied van kennis en innovatie
•  de link tussen de 4 O’s: ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid

Het HIP weet wat er speelt op het gebied van de zorg en innovatie en human capital. Het HIP helpt zorgaanbieders, ondernemers, kennisinstellingen en zorgverzekeraars bij het schrijven van een business plan, zoeken naar financiering, introductie in het netwerken en ontwikkelen van een proof of concept.

Het HIP stimuleert nieuwe initiatieven met als doel groeimogelijkheden van ondernemers te benutten en daarmee economisch en maatschappelijk rendement te genereren.
Binnen het HIP wordt in het innovatieproces optimaal afgestemd tussen zorgaanbieders en ondernemers en is er maximale samenwerking met financiers, kennisinstellingen en overheid.