Privacybeleid

 

Health Innovation Park neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@healthinnovationpark.nl.

 

Wie is Health Innovation Park?

Health Innovation Park, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05081517. Health Innovation Park is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Health Innovation Park uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Health Innovation Park persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Health Innovation Park voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Health Innovation Park worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam

bank/IBAN/BIC)

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,

Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, Kenteken

gegevens, Nuts en internetverbruik, Kvk nummers

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,

Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,

Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokkenbelang: Enige manier om doeleinde te bereiken

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

 

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Social media account

Grondslag: Publiekrechtelijke taak

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Beveiliging en fraudebestrijding

 

Doeleinde: Cameratoezicht

Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Maatschappelijk belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Identiteitsverificatie

Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Maatschappelijk belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Maatschappelijk belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Credit check

Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Maatschappelijk belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Health Innovation Park heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Health Innovation Park over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Health Innovation Park. U kunt verzoeken dat Health Innovation Park uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Health Innovation Park te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Health Innovation Park of een derde plaatsvindt, heft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Health Innovation Park te verkrijgen. Health Innovation Park zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Health Innovation Park u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Health Innovation Park

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@healthinnovationpark.nl. Health Innovation Park zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Health Innovation Park een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Health Innovation Park uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Health Innovation Park
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Health Innovation Park verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Health Innovation Park ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Health Innovation Park worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Health Innovation Park worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De privacyverklaring vindt u op www.healthinnovationpark.nl

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Health Innovation Park uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@healthinnovationpark.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Health Innovation Park uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@healthinnovationpark.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

Neem contact op met ons team en laat uw nummer achter, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Contact

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle updates van het Health Innovation Park en leer je als eerste de nieuwe huurders kennen.

Nieuwsbrief